Schoolwoningen IJtochtzone, Hoofddorp

IJtochtzone

In een nieuwe woonwijk ontstaat in de beginjaren extra vraag naar schoolruimte, maar deze is slechts van tijdelijke aard. Daarom verrees naast de school een gebouw met schoolwoningen. Voorlopig doet het pand dienst als dependance voor de Braambosschool, in een later stadium kan het, beuk voor beuk, worden omgebouwd tot woningen.

In tegenstelling tot de school is dit een abstract gebouw met een rechthoekige plattegrond en twee verdiepingen. De lokalen en interne structuur zijn al helemaal klaar voor een woonbestemming, alleen de buitenzijde van het gebouw zal worden voorzien van een galerij en balkons op de eerste verdieping. Meest opvallende element: de grote luifel rondom het gebouw, met openingen ter plaatse van de lokalen en de ingangen. Onder deze luifel vinden we ook de vluchttrap, weggewerkt achter een stalen constructie.

De lokalen liggen deels aan de voor- en deels aan de achterzijde, waardoor de gangen kort blijven en meanderen door het gebouw. In de toekomst vormen lokaal, werkplek en tussengelegen gang steeds een woning met de ontsluiting (via een galerij) aan de buitenzijde van het gebouw.

Kenmerken
Object: Schoolwoningen
Plaats: Hoofddorp
Oplevering: 2004
I.o.v.: Ymere
Architect: aTA (architectuurcentrale Thijs Asselbergs)
locatie
Bekijk