Wonen in een dorpshart, Leimuiden

Dorpshart

Met een overtuigende visie is een geheel nieuw plan gemaakt om tot ontwikkeling van het noordelijk dorpshart in Leimuiden te komen. Dit plan is gebaseerd op een duurzame visie op wonen, werken en recreatie, op versterking van de economische structuur door vergroting winkelaanbod en op het creëren van een aantrekkelijk dorpshart.

Aan de noordzijde, ter plaatse van de voormalige locatie van Maarse en Kroon wordt een dorpshaven voorgesteld met ligplaatsen voor recreanten en toekomstige bewoners. De bouw van een passantenhaven is een onderdeel van het totale bouwplan voor een nieuw Dorpshart in Leimuiden. Van belang voor de toekomst van Leimuiden is evenzeer de bouw van woningen voor diverse groepen.

Dat is ook een essentieel onderdeel van de herinrichting van het noordelijk Dorpshart. Het gaat dan om de bouw van:

  • circa 19 eengezinswoningen
  • circa 8 appartementen
  • 300 m2 bvo voorzieningen

 

projectwebsite facebook pagina
Kenmerken
Object: 19 eensgezinswoningen en 8 appartementen
Plaats: Leimuiden
Oplevering: 2021
I.o.v.: Smit's Bouwbedrijf
Architect: Hekkenbergarchitects
locatie
Bekijk