Ontwikkelen

Ontwikkelen

De afgelopen decennia hebben we bewezen dat we complexe en tot de verbeelding sprekende projecten kunnen ontwikkelen. We doen dat op eigen risico en/of samen met andere partijen waaronder collega ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en private investeerders. Dankzij onze kennis van de vastgoedmarkt, de korte lijnen met het bouwbedrijf en een ingespeeld team van partners, kunnen we het gehele traject van marktverkenning tot sleutelklare oplevering voor onze rekening nemen. 

Duurzaam ontwikkelen

Ruimte is een schaars en kostbaar goed. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Door compact te ontwikkelen en te bouwen. Door te onderzoeken of multifunctioneel gebruik interessant is. Door architectuur, volume en materiaalkeuze af te stemmen op de omgeving. Door waardevolle objecten nieuwe functies te geven. Door te kiezen voor een ontwikkeling die zichzelf terugbetaalt in een gunstig woon-, werk- en leefklimaat.

Binnensteden en uitleglocaties

We hebben de visie, expertise en ervaring in huis om complexe en omvangrijke projecten in zowel binnensteden als op uitleglocaties duurzaam en met oog voor de omgeving te ontwikkelen. Kennis van ruimtelijke ordeningsvraagstukken, financieringsmodellen en stedenbouwkundige randvoorwaarden, combineren we met een coöperatieve geest en aanpak. "Ontwikkelingen die kwaliteit toevoegen aan de omgeving" Enkele voorbeelden van recente, door ons geïnitieerde, gebiedsontwikkelingen zijn Steigereiland IJburg, Haveneiland IJburg, Westerdokseiland in Amsterdam, uitbreidingsplan Westerdel in Langedijk en het plan Waterrijk in Boskoop. Van oudsher zijn we ook actief in stadsvernieuwprojecten, waaronder herstructureringsopgaven en nieuwbouw- en renovatieprojecten in zowel de (sociale)woning- als utiliteitsbouw. Als voorbeelden noemen we Complex 31 en Pieter Calandlaan in Amsterdam, Roos en Beek in Santpoort en ’t Zeskant in Heiloo.