Kwaliteit

Kwaliteit

SBB besteedt veel aandacht aan optimalisatie en innovatie van bouwtechnieken. Sprekend voorbeeld is het in eigen huis ontwikkelde, even flexibele, voordelige als duurzame bouwconcept voor grondgebonden woningen. Kwaliteit, innovatie en leveringsbetrouwbaarheid garanderen we ook door te investeren in onze medewerkers en werkprocessen. Voorbeelden hiervan zijn de ISO 9001 certificering, de geautomatiseerde werkvoorbereiding én de 3D modelleringsprogrammatuur waarmee we de te bouwen werkelijkheid vooraf virtueel zichtbaar maken. We dragen natuur en milieu een warm hart toe. Zo zijn we FSC® gecertificeerd en besteden we veel aandacht aan duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Zowel op het gebied van materialisatie en milieu, als waar het gaat om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers op de bouwplaats.

Eigen adviseurs

We werken met externe adviseurs, maar hebben voor essentiële zaken zelf controleurs en adviseurs in huis. Zo bezoekt onze kwaliteitscontroleur de bedrijfsleiders en uitvoerders op het werk. Hij adviseert hen over kwaliteit, werkmethodes en techniek. Hij legt de afspraken vast en koppelt die terug aan de directeur productie. Hetzelfde doet onze coördinator duurzaamheid & innovatie die nieuwe en duurzame technieken en toepassingen stimuleert, begeleidt en implementeert op de bouw. Tot slot ziet onze KAM-coördinator er op toe dat de arbeidsomstandigheden op de bouw aan de eisen voldoen. De KAM-coördinator zorgt voor het V&G uitvoeringsplan en helpt de mensen ook met het bijhouden hiervan. Daarnaast begeleidt de KAM-coördinator de veiligheidskundige van Aboma op de bouwplaats. 

Veilige arbeidsomstandigheden

Ons arbomanagementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 45001 norm. Dit mooie resultaat is behaald door de inzet, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Wij hechten veel waarde aan goede en veilige arbeidsomstandigheden en zien deze certificering als kroon op iets waar wij ons al jaren voor inzetten. In vergelijking met het meer bekende VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) gaat ISO 45001 een stap verder. Naast het voldoen aan wet- en regelgeving vraagt de norm continue verbetering van arbeidsomstandigheden. Een van de manieren waarop wij hier vorm aan geven is het werken met arbo jaardoelstellingen.