Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen begint met oog hebben voor de omgeving. Waar mogelijk sluiten we in de ontwerpopgave aan bij de bouwtraditie en de schaal van de directe omgeving. Binnen mogelijkheden en budget kiezen we voor de toepassing van hernieuwbare materialen en energiezuinige installaties. Dit streven naar duurzaamheid komt ook terug in ons FSC®-certificaat én de gesprekken die onze innovatie- en duurzaamheidsfunctionaris voert met architecten, (werk)bouwkundige en elektrotechnische adviseurs. Duurzaam ontwikkelen en bouwen loont. "Bouwen aan een duurzame toekomst doen we samen" Door lagere energielasten en exploitatiekosten. Door de verlengde levensduur en waardestijging van het object. Door de kwaliteit van het woon-, werk- en leefklimaat.