Bouwen

Bouwen

Als bouwer zijn we ruim tachtig jaar actief in nieuwbouw, renovatie en (groot) onderhoud van woningen en utiliteitsgebouwen. We onderscheiden ons vooral in het realiseren van complexe vraagstukken in stedelijke gebieden. Bovendien besteden we veel aandacht aan samenwerking, afstemming en innovatie. Ons specialisme is de gietbouw, waaronder tunnelbouw en het bouwen met betonwanden met breedplaatvloeren. Maar ook voor kalkzandsteenlijmwerk met breedplaat of kanaalplaatvloeren draaien we onze hand niet om. Net zo goed als we waar mogelijk prefab montage en houtskeletbouw inzetten. Net waar de klant en situatie om vragen. Vermeldenswaardig is ons even innovatieve als duurzame concept voor de bouw van flexibele, grondgebonden woningen. Deze methodiek is in eigen huis ontwikkeld en beproefd, voldoet aan de strengste epc-normen, laat zich eenvoudig aanpassen aan de wensen van de klant én in 3D presenteren. "Bouwen begint met een gedegen voorbereiding" Bouwen begint met een gedegen voorbereiding. We steken veel tijd in het voortraject. Van werkvoorbereiding, calculatie, planning en logistiek tot het maken van heldere afspraken met opdrachtgevers, ketenpartners en onderaannemers. We minimaliseren de faalkosten en zorgen er voor dat projecten volgens afspraak, planning en binnen budget worden opgeleverd. Om dezelfde reden - en omdat we gaan voor kwaliteit – zijn we voorstander van ketensamenwerking. Projecten verlopen vlotter, beter en geruislozer. Meedenken gebeurt niet alleen vooraf. Als we tijdens het bouwtraject ergens tegenaan lopen, of plannen worden gewijzigd, zoeken we samen de beste en voor iedereen meest efficiënte en voordelige oplossing.  

Woningbouw

We doen veel in de woningbouw. Zo ontwikkelen en bouwen we samen met woningcorporaties en andere bouwpartners op in- en uitbreidingslocaties. Daarnaast zijn we actief in renovatie- en stadsontwikkelingsprojecten. In dat geval bouwen en verbouwen we niet alleen woningen en appartementen, maar vaak ook voorzieningen als wijkcentra, zorgcentra, kinderdagverblijven, scholen en winkels. We zijn ervaren in het bouwen onder moeilijke omstandigheden en op beperkte ruimte in (binnen)steden. Dat vereist naast vakmanschap, vooral goede communicatie en een geoptimaliseerde werkvoorbereiding, planning en logistiek.

Utiliteitsbouw

We zijn volop actief in de utiliteitsbouw. Soms als enkelvoudige opdracht, vaker als onderdeel van een gebiedsontwikkeling of herstructureringsproject. We besteden veel aandacht aan de werkvoorbereiding en het efficiënt inrichten en stroomlijnen van het bouwproces. We hebben daarvoor zowel de kennis, als de mensen in huis en partners in ons netwerk. Het resultaat? Gebouwen en projecten die voldoen aan het programma van eisen en binnen de tijd en het budget worden opgeleverd. In de utiliteitsbouw hebben we diverse winkel- en kantoorlocaties, scholen, multifunctionele centra, en woon-winkel-zorg combinaties, zoals Stadshart Alphen a/d Rijn, op onze naam staan.