Nieuws
28 september 2017

Toekomstbestendige studentencampus

 

Vandaag is de nieuwe studentencampus aan de Stieltjesweg in Delft officieel geopend. Het project bestaat uit de herbestemming van het voormalige kantoor van Deltares en een nieuwbouwtoren van 75 meter hoog met daarin 525 zelfstandige studentenunits. Samen vormen deze gebouwen een nieuw studentencomplex van 30.000 vierkante meter. Het plan betreft in totaal ruim 700 woningen. Behalve woningen zijn er studentgerichte, commerciële functies in het plan opgenomen, zoals een supermarkt, horeca, winkels en een wasserette. Smit’s Bouwbedrijf was verantwoordelijk voor de nieuwbouwtoren.

Het project is gesitueerd in het hart van de TU-wijk. Bijzonder aan de woningen is dat de student er zijn hele wooncarrière kan doorlopen; van groepswonen tot en met wonen in een zelfstandig appartement. Dit vroeg om flexibiliteit in het ontwerp en in de uitvoering.

Toekomstbestendig
De constructie van de nieuwbouwtoren is zo ontworpen, dat hij met diverse bouwsystemen kon worden gerealiseerd én dat de appartementen op een later moment eenvoudig kunnen worden samengevoegd tot grotere, reguliere woningen. Dit is mogelijk door niet alle wanden tussen de appartementen dragend uit te voeren. In het hoofdstramien van zeven meter, passen twee appartementen. Door deze te scheiden met een lichte wand, zijn in de toekomst tweemaal zo grote appartementen mogelijk. Waar de bovenbouw een wandenstructuur heeft, is voor de onderste twee bouwlagen juist gekozen voor een kolomstructuur. Hierdoor zijn de commerciële en techniekruimten van de onderste twee bouwlagen flexibel indeelbaar.

Elke vier dagen een verdieping erbij
Uiteindelijk is gekozen voor een uitvoeringsmethodiek met koude tunnelgietbouw. Smit’s Bouwbedrijf heeft een studie gedaan naar het optimaliseren van het uitvoeringsproces, waardoor de toren iedere vier werkdagen één verdieping hoger werd. Dit is bereikt door een uitgekiende afstemming van de tunnelinzet, het gebruik maken van een bijzondere betonpomp voor het beperken van kraantijd en geprefabriceerde gevelbladen. Niet alleen de flexibiliteit maar ook de vereiste strakke organisatie en planning, de beperkte bouwplaatsruimte en een omgeving waar trillingsgevoelig onderzoek plaatsvindt, maakten het project en de uitvoering daarvan meer dan bijzonder.

Studentenwoningen Stieltjesweg TU Delft is gerealiseerd in opdracht van Stieltjesweg Ontwikkeling (Leyten, Van Maren) en Bes de Blaay & Partners. Smit’s Bouwbedrijf werkte als aannemer van de nieuwbouw samen met RoosRos Architecten, Ingenieurs- en adviesburo Technion, Geomet Advies, IMd Constructeurs, Groenendijk PGN (bestaande bouw) en BAM Infra Speciale Technieken.

Fotograaf: René de Wit