Nieuws
04 juli 2014

Start activiteiten ontwikkellocatie De Pauw

Donderdag 3 juli jl. onthulden wethouder Lino Zwitselaar van gemeente Graft-De Rijp en directeur Vincent van den Broek het projectbord voor de woningbouwlocatie De Pauw. Met de onthulling van het projectbord wordt de start van de eerste fase van de woningbouwontwikkeling De Pauw in Graft-De Rijp gemarkeerd.

Nieuw woongebied
Voor het behoud van voorzieningen heeft de gemeente het programma Vitaal Graft-De Rijp ontwikkeld, waarin wonen, onderwijs en sport centraal staan. Door gezinsverdunning en de sterke vergrijzing kan het inwoneraantal in De Rijp teruglopen. Om deze trend te keren is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een nieuw woongebied.

Oude kern
Eind maart werd de koopovereenkomst getekend tussen de gemeente en de ontwikkelaar voor de verkoop van de grond van de eerste fase van De Pauw. Het plan van Smit’s Bouwbedrijf omvat de bouw van 31 woningen in verschillende types die aansluiten bij de bouwstijl van de oude kern van De Rijp. Het gaat om 13 rijwoningen, 6 appartementen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 6 vrijstaande woningen. In het pakhuis aan de oostzijde worden de 6 appartementen gerealiseerd.  BBHD architecten tekent voor het ontwerp van het project.  

Planning
Smit's Bouwbedrijf draagt zorg voor de verkoop en realisatie van de woningen en de gemeente voor het aanleggen van de infrastructuur. In de zomer van 2014 beginnen de werkzaamheden voor de infrastructuur. Verwacht wordt dat Smit’s Bouwbedrijf halverwege 2015 kan starten met de bouw van de woningen en dat de woningen (fase 1) in 2016 opgeleverd kunnen worden. De verkoop van de woningen start begin 2015.

Gelijktijdig met de onthulling van het projectbord is de projectwebsite www.wonenindepauw.nl gelanceerd. Op deze site wordt met een video impressie en schetsen een beeld gegeven van de te ontwikkelen woningen.