Nieuws
09 januari 2017

Start bouw van het innovatieve ‘Rhapsody in West’

 

Momenteel is het uitvoeringsteam van bouwcombinatie SBB – De Nijs de bouwplaats aan het inrichten en de voorbereidende grondwerkzaamheden aan het uitvoeren. Als straks de drainage en een damwand zijn aangebracht kan het heiwerk beginnen. Middels een tender heeft de ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs de opdracht verworven voor de ontwikkeling en realisatie van het Project ‘Rhapsody in West’. De locatie bevindt zich aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in Amsterdam West vormt het laatste te bebouwen onderdeel tussen de Bos en Lommerweg en de ring A10. Hier worden, verdeeld over vijf gebouwen, 239 huurwoningen, 400 m2 commerciële ruimte en 196 parkeerplaatsen in onderliggende parkeergarages gerealiseerd.

Buurtparticipatie
Het doel is om Rhapsody in West middels buurtparticipatie te laten ‘landen’ in de wijk. Niet alleen door een goed programma, waar behoefte aan is te realiseren, maar ook door de openbare ruimte in het plan voor en door de (buurt)bewoners te laten inrichten. SYNC, producent van projecten in de stedelijke omgeving, zal daarbij onder andere de energie en ervaring van kunstenaarscollectief Cascoland.nl inzetten en buurtorganisaties en bewoners vragen om mee te denken en mee te doen.

Geluid
Het Jan van Schaffelaarplantsoen is van verschillende kanten zwaar belast door geluid. Waaronder de ringweg A10, het industrieterrein Westpoort en de Bos & Lommerweg. Met de opzet van Rhapsody in West wordt geluidshinder tot het minimum beperkt. Aan de oostzijde wordt door een woonplateau afgezoomd met een woonblok. Dit woonblok heeft de taak om het merendeel van de geluidbelasting van de ringweg A10 te weren. Het blok is opgebouwd uit drie geschakelde woontorens, met vijf woningen op een laag. Mede door het slim georiënteerde ontwerp, geluidluwe geveldelen en het gebruik van geluidsabsorberende materialen wordt het geluid binnen de norm gehouden.

Innovatief energiegedrag
Opvallend aan dit project is het energiegedrag: Rhapsody in West levert energie op in plaats van dat het energie kost en zal daarmee een negatieve epc. hebben. De daken van Rhapsody in West vormen tezamen een immense zonne-energiecollector. Op het dak van het ruggebouw, aan de ring A10, staan collectoren die met hun opvallende afmeting symbool staan voor het innovatieve karakter.

Meer over wonen in Rhapsody.