Nieuws
30 juni 2014

Smit's Bouwbedrijf start met eerste gebouw van grootschalige ontwikkeling Zeeburgereiland

De gemeente Amsterdam en de Alliantie hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de grootschalige ontwikkeling en realisatie van het projectmatige woningbouwdeel van het Zeeburgereiland. Ten behoeve hiervan is op 20 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst voorziet in de bouw van ruim 600 woningen aan de westzijde van het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering, de Theo Koomenbuurt. Het plan omvat sociale huur, middensegment huur en koop, waarbij de Alliantie de 400 huurwoningen voor haar rekening neemt.

Ten behoeve van de snelle ontwikkeling en realisatie hebben de gemeente Amsterdam en de Alliantie een bijzondere samenwerkingsvorm gekozen. Zo is er sprake van een flexibel stedenbouwkundig plan, is snelheid in planvorming uitgangspunt en wordt een pilot gedaan met private bouwplantoetsing waardoor bouwvergunningen sneller verleend kunnen worden. Daarnaast wordt gezamenlijk een marktconsultatie uitgevoerd waarbij marktpartijen, onder voorwaarden, wordt gevraagd delen van de opgave (markt huur en koop) voor hun rekening te nemen. Binnen 9 maanden na de start van de ontwikkeling zal op 1 september a.s. de realisatie van het eerste gebouw starten.

Op maandag 30 juni tekende Smit's Bouwbedrijf de aannemingsovereenkomst met de Alliantie. In februari dit jaar is samen met architect Thijs Asselbergs begonnen met het ontwerp van het gebouw dat 60 sociale huurappartementen omvat.