Nieuws
30 januari 2015

Smit’s Bouwbedrijf OHSAS gecertificeerd

Met trots laten wij weten dat ons arbomanagementsysteem sinds 21 januari is gecertificeerd volgens de OHSAS 18001 norm. Dit mooie resultaat is behaald door de inzet, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers.

Veilige arbeidsomstandigheden
Wij hechten veel waarde aan goede en veilige arbeidsomstandigheden en zien deze certificering als kroon op iets waar wij ons al jaren voor inzetten. In vergelijking met het meer bekende VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) gaat OHSAS een stap verder. Naast het voldoen aan wet- en regelgeving vraagt de norm continue verbetering van arbeidsomstandigheden. Een van de manieren waarop wij hier vorm aan geven is het werken met arbo jaardoelstellingen. De Inspectie van SZW (voorheen Arbeidsinspectie) erkent de meerwaarde van de norm. In 2012 heeft de Inspectie in haar beleid aangegeven dat zij bedrijven, die OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, minder zal controleren.

Om de certificering te vieren zijn vandaag al onze medewerkers op de elf bouwplaatsen, van de timmerfabriek en van ons kantoor in Beverwijk getrakteerd op een feestelijke taart.