Nieuws
22 oktober 2018

Uitbreiding directieteam

Naast de zittende directieleden Vincent van den Broek (algemeen directeur) en André Tito (directeur productie) hebben Dobias Bloem (adjunct-directeur productie en commercie), Jeroen Marsman (adjunct-directeur ontwikkeling) en Gerhard Timmerman (adjunct-directeur financiën) sinds 1 oktober jl. officieel zitting genomen in de directie van Smit’s Bouwbedrijf.

Klaar voor de toekomst
Binnen Smit’s Bouwbedrijf is brede steun voor de benoemingen van de adjunct-directeuren. De directie van Smit’s Bouwbedrijf heeft de ambitie om de bouw- en ontwikkelonderneming te blijven die het nu is: financieel gezond, met aansprekende en uitdagende projecten en trotse, betrokken en vakkundige medewerkers die zich dag in dag uit inzetten voor hun opdrachtgevers. Zij zien ernaar uit om samen met de collega’s verder te bouwen aan Smit’s Bouwbedrijf.

Ing. Dobias Bloem (47) is direct na zijn studie (1995) HTS Bouwkunde in dienst getreden bij SBB. Dobias kent, door zijn lange en intensieve betrokkenheid bij de organisatie, het gedachtegoed van SBB door en door. Vanuit diverse functies en sinds 2014 als algemeen bedrijfsleider, weet Dobias inhoud, proces en diverse partijen met elkaar te verbinden en hiermee draagvlak te creëren. Dobias gaat zich met name richten op het verder verbreden van het kennis- en relatiemanagement van SBB.

Ir. Jeroen Marsman (45) heeft in 1999 zijn studie bouwmanagement en vastgoedbeheer aan de TU in Delft afgerond. Direct na zijn studie is Jeroen zijn loopbaan bij SBB gestart. In eerste instantie aan de productiezijde van het bedrijf. Later heeft hij de overstap naar projectontwikkeling gemaakt, waar hij tot voor kort hoofd van de afdeling was. Hij draait zijn hand niet om voor complexe vraagstukken en weet deze vanuit de verschillende invalshoeken te bekijken. De combinatie van zijn grote technische kennis en ervaring met innovatieve trajecten leidt tot belangrijke knowhow voor de organisatie. Jeroen gaat zich in zijn nieuwe functie richten op het verwerven en ontwikkelen van vastgoedprojecten.

Gerhard Timmerman MSc (43) heeft sinds 2004 diverse financiële functies binnen SBB bekleed. Vanuit zijn vorige functie hoofd financiën is Gerhard bekend met de dynamiek binnen SBB. Gerhard richt zich in zijn nieuwe rol op de financiële informatieverstrekking, risicobeheersing en het verder digitaliseren van de verschillende processen.