Nieuws
04 juli 2019

Opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001 en OHSAS 18001

Afgelopen maand zijn veel medewerkers van Smit's Bouwbedrijf betrokken geweest bij externe audits waarbij getoetst is of de eisen van de ISO 9001 en de OHSAS 18001 degelijk geïmplementeerd zijn in onze bedrijfsprocessen. ISO 9001 gaat over de kwaliteit van onze processen en OHSAS 18001 gaat over de arboveiligheid. Voor beide normen was de uitslag positief, waardoor wij onze certificaten behouden. Dit toont aan dat wij blijven werken aan het verbeteren van de prestaties van de organisatie en het verhogen van de klanttevredenheid. Daarnaast geeft het aan dat wij continu werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden, arborisico’s beheersen en voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Een mooi resultaat dat dankzij de inzet van al onze medewerkers tot stand is gekomen. Om te vieren dat wij weer een hercertificering voor de ISO-9001 norm en een positieve controle-audit voor de OHSAS-18001 (ARBO) behaald hebben, was er vandaag taart op alle bouwplaatsen, timmerfabriek en kantoor.