Nieuws
10 december 2015

Nominatie Zaanse Strip voor VKG Architectuurprijs

Op 8 december werd in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht de jaarlijkse VKG Architectuurprijs uitgereikt. De prijs is sinds de introductie in 2005 een terugkomend onderdeel van de Architectuurdag. Bouwprojecten waar kunststof gevelelementen op esthetische wijze onderdeel uitmaken van het ontwerp maken kans op de prestigieuze award. De Zaanse Strip was dit jaar als project ingediend in de categorie 'Nieuwbouw' en is uiteindelijk in de top 3 nominaties geëindigd. Een prachtige prestatie!

Gebouw Wormerveer
Gebouw Wormerveer - onderdeel van de Zaanse Strip - was het nieuwbouwproject die als nominatie meedeed in de strijd. Heren 5 Architecten verkregen in 2008,  van Smit's Bouwbedrijf en Eigen Haard, de opdracht om langs het spoor in Zaanstad het woongebouw te realiseren. Het complex - bestaande uit 5 delen - is ruim 300 meter lang en komt overeen met de oude Zaanse fabrieksgebouwen. Door te kiezen voor een combinatie van glas, hout, metaal en kunststof is er een industriële uitstraling gecreëerd die eer doet aan de oud Zaanse fabrieksgebouwen die in het verleden bepalend waren voor het omgevingsbeeld.

Kunststof gevelelementen
Als belangenbehartiger van de kunststof gevelelementenindustrie vraagt VKG aandacht voor kunststof kozijnen als serieus alternatief voor andere kozijnmaterialen. Nieuwbouwprojecten die tussen januari 2013 en oktober 2015 opgeleverd zijn konden als project worden ingediend. Als voorwaarde werd gesteld dat kunststof gevelelementen een inspiratie vormen voor zowel de architectonische vormgeving als de verbetering van de duurzaamheid en uitvoeringstechniek van het project. De Zaanse Strip was dit jaar een serieuze kanshebber voor de prijs.

Nominatievideo
Als nominatie is er voor de Zaanse Strip een video gemaakt waar Jan Klomp (Heren 5 Architecten) aan het woord is. Benieuwd naar de video? Bekijk hem hieronder: