Nieuws
29 november 2018

Nieuwbouw Plantage bereikt hoogste punt

Vandaag bereikte de bouw van het eerste deelplan van Plantage 4 & 5 het hoogste punt. Pre Wonen, afnemer van de woningen, trakteerde de bouwplaatsmedewekers op een heerlijke lunch. De bouw startte afgelopen oktober en is onderdeel van de grootschalige ontwikkeling van de Beverwijkse wijk Kuenenplein-Plantage. Plantage 4 & 5 telt in totaal 101 woningen: rijwoningen, beneden - en bovenwoningen (zogenaamde bebo’s) en appartementen. Het plan is onderverdeeld in 3 deelplannen. De bouw verloopt zeer voorspoedig en naar verwachting wordt het eerste deelplan, met in totaal 30 woningen, in mei komend jaar opgeleverd. 

Herontwikkeling Plantagebuurt
Een eigentijdse knipoog naar de architectuur van de jaren 50 van de vorige eeuw, dat is de ingezette koers voor de herontwikkeling van de Plantagebuurt. Ten opzichte van de architectuur uit bijvoorbeeld de jaren dertig is de architectuur uit de jaren vijftig minder uitbundig. Maar als je goed kijkt is de architectuur uit deze tijd zeker niet abstract en zonder detail. In de gemetselde gevels zijn veelal nuanceringen te vinden door toepassingen van bijvoorbeeld speklagen, plintstenen, afwijkende verbanden en accentstenen. 

Planning
Deelplan 2 omvat 22 woningen: rijwoningen en bebo’s. Verwacht wordt dat in het najaar van 2019 de bouw kan starten en dat de woningen in het voorjaar van 2020 opgeleverd worden. Als laatste is het de beurt aan deelplan 3 bestaande uit 49 appartementen. Verwacht wordt dat de realisatie hiervan eveneens in 2019 start en dat de appartementen in het najaar van 2020 worden opgeleverd. De uiteindelijke start van deelplan 2 en 3 is afhankelijk van de voortgang en oplevering van de woningen in deelplan 1, de verhuizing van bewoners uit bestaande bebouwing naar de nieuwbouw, de sloop van diezelfde bestaande bebouwing en de aanleg en reconstructie van de nutsvoorzieningen rondom de bestaande bebouwing. 

De woningen zijn in handen van Pre Wonen en zal ze gaan verhuren. Faro Architecten uit Lis​ser​broek heeft het plan ontworpen. Smit's Bouwbedrijf is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van het project.
Meer info op www.kpmijnstek.nl.