Nieuws
19 januari 2017

Living Lobby van gebouw Antoni verbindt mensen, kennis en techniek

 

De tender voor het kopgebouw aan het Stationsplein in Delft is gewonnen door Smit’s Bouwbedrijf BV | Vink Bouw Nieuwkoop BV met een ontwerp van Studioninedots. Op een centrale plek in Nieuw Delft, wordt ruimte gemaakt voor ontmoeting, kennisuitwisseling en innovatie; het DNA van Delft. De kracht van het robuuste complex ‘Antoni’ schuilt in de fysieke verbinding van de dynamische omgeving met een hoogstedelijk, gemengd programma van expositie- en vergaderruimtes, hotel met restaurant, werkruimtes, winkels en diverse woningen. Onder het gebouw komt een openbare stalling voor 2.400 fietsen. De realisatieovereenkomst voor Antoni tussen de ontwikkelcombinatie en het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft is op 21 december 2016 ondertekend.

Living Lobby
Na het verdwijnen van het spoorviaduct ontwaakt in Delft een nieuw stadsdeel, een moderne uitbreiding van het historisch centrum: Nieuw Delft. Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) vroeg voor het levendige Stationsplein dan ook om een prominent kopgebouw, mét aansluiting op de omgeving. De dynamiek die de locatie kenmerkt, gaf voor de ontwikkelcombinatie ruimschoots aanleiding om het publieke en collectieve karakter van het complex tot speerpunt te maken. In het glazen atrium van het gebouw, dat ‘Living Lobby’ is gedoopt, worden met expositieruimtes, werkplekken en horeca verbindingen gelegd tussen mens en techniek, innovatie en ondernemerschap. De Living Lobby fungeert 24/7 als hart van de buurt en als knooppunt in het gebouw; van hieruit zijn alle functies zichtbaar én bereikbaar. Op de verdiepingen wordt gewoond, al dan niet tijdelijk, in een hotel, in studio’s en in loftwoningen. De duurzaamheid van dit gebouw is ’state of the art’ qua materiaalgebruik, energievoorziening en flexibiliteit naar de toekomst en sluit naadloos aan bij de nieuwe duurzame initiatieven die in het gebouw plaatsvinden.

Tender gewonnen!
Voor het kopgebouw aan het Stationsplein in Nieuw Delft nodigde OBS in 2016 vijf partijen uit. De selectiecommissie had kwaliteit en programma als belangrijkste selectiecriteria en beoordeelde het plan Antoni unaniem uitstekend op het programma, de architectuur, de stedenbouwkundige inpassing, de mate van duurzaamheid en op financieel gebied. Het team kijkt uit naar de samenwerking met OBS, met de buurt en stakeholders en met toekomstige bewoners en gebruikers. De start van de bouw is voorzien in 2018.

Stadsgebied Nieuw Delft
Centraal in Delft wordt een nieuw stadsgebied gerealiseerd: circa duizend woningen, (variërend van (collectief) particulier opdrachtgeverschap tot projectmatige bouw), circa 40.000m² voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, waaronder een stadspark op het dak van de spoortunnel. Zie ook www.nieuwdelft.nl

Beeld: www.studioninedots.nl