Nieuws
13 maart 2015

Enorme belangstelling bij verkoop Park Albert's Hoeve

Gisteravond werden in het Huis van Hilde, Noord-Hollands Archeologiecentrum de 28 woningen van Park Albert’s Hoeve in Castricum aan belangstellenden gepresenteerd. Er was veel bekijks bij de presentatie van de woningen. De reacties op het plan, naar ontwerp van BBHD Architecten, waren zeer positief. Met name de parkachtige setting, de indelings- en uitbreidingsmogelijkheden en het prijsniveau werden goed ontvangen. Er werden ruim 150 brochures uitgereikt en de eerste inschrijvingen zijn inmiddels gedaan. Meer informatie over het plan is te vinden op www.parkalbertshoeve.nl.