Nieuws
03 juli 2013

Bouw van 521 studentenwoningen

Studentenhuisvester DUWO en Smit’s Bouwbedrijf ondertekenden woensdag 3 juli een overeenkomst voor de bouw van 521 studentenwoningen aan de Röntgenweg in de Delftse Spoorzone. De langverwachte nieuwbouw is gestart.

Vorig jaar herfst kondigde DUWO – genoodzaakt door het regeerakkoord – een bouwstop af voor het project in Delft en andere nieuwbouwprojecten elders. Andere corporaties volgden. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat borg staat voor investeringen van woningcorporaties, perkte vervolgens voor alle corporaties haar borging in. Onlangs werd bekend dat het WSW DUWO weer borging geeft voor haar nieuwbouwprojecten. Daardoor kan de nieuwbouw in de Spoorzone weer worden opgepakt.

“De gemeente, het bouwbedrijf en wijzelf, alle bij het project betrokken partijen, hebben al die tijd het volste vertrouwen in elkaar gehouden en in de goede afloop van de zaak,” zegt een verheugde Jan Benschop, algemeen directeur van DUWO.